Omniray ® Horn je charakteristická součást všech produktů firmy Zingali, která umožňuje nejvyšší kvalitu zvukové reprodukce. Je to jeden z nejdůležitějších prvků celé schránky reproduktoru a zároveň chlouba firmy.

Všeobecná charakteristika hornových reproduktorů.

Horn si můžeme představit jako akustický impedanční transformátor. Když membrána reproduktoru vibruje, vytvářejí se na jeho přední straně tlakové vlny. To je zvuk, který slyšíme. Ač se to zdá jednoduché, spojovat pohyb membrány s řídkým vzduchem není pro jejich rozdílnou hustotu vůbec snadná věc. To může být pochopeno asi jako nesnadné spojení rozdílných impedancí. Všichni dobře víme, že se zvuk šíří lépe v materiálu o vysoké hustotě, než v materiálu o hustotě nízké. Membrána reproduktoru představuje vysokou hustotu (vysokou impedanci) a okolní vzduch je nízká hustota (nízká impedance). Horn působí jako prostředník a napomáhá účinně působit na pevnou látku ve vzduchu. Jinými slovy, horn vytvoří vyšší akustickou impedanci pro lepší přeměnu a zpracování jedné formy energie v druhou, což má za následek přenesení více výkonu na vzduch. Horn je tunel, jehož profil se exponenciálně zvyšuje. Úzký konec se nazývá hrdlo a široký konec ústí. Reproduktor je umístěný v hrdle. Když se membrána pohybuje v blízkosti hrdla, vzniká zde na malém prostoru vysoký tlak s malou amplitudou. Jak se tlaková vlna posunuje směrem k ústí, její tlak se snižuje a vzrůstá amplituda. Znamenité přirozené a účinné zesílení.

Vlastnosti hornu

Horny mají velmi neobyčejné vlastnosti, včetně nižšího zkreslení než konvenční reproduktory, rychlejší přechodovou odezvu než konvenční reproduktory, a lze s nimi snadněji získat vyšší SPL (hladinu akustického tlaku) než s reproduktory konvenčními. Pro ekvivalentní SPL stačí hornům menší membrána reproduktoru. Zkreslení je přímo úměrné velikosti membrány. Velká membrána elektromechanického měniče (konvenční reproduktor) se musí pohybovat a deformovat mnohem více za účelem vytvořit stejnou hladinu akustického tlaku. Čím větší zdvih, tím horší zkreslení. Hornový systém generuje pro danou hodnotu SPL mnohem nižší zkreslení než konvenční elektromechanický měnič. Jakmile je membrána reproduktoru menší, je zároveň lehčí, bude tedy rychleji akcelerovat a zpomalovat. Toto jsou základní předpoklady pro dobré znění přechodových kmitočtů. Výchylka membrány je v hornu velmi malá v porovnání s jakýmkoliv elektromechanickým konvenčním reproduktorem, kmitací cívka je také menší, což přispívá k menší váze pohyblivých součástí - výsledkem jsou rychlé přechody.

Malé kmitací cívky jsou rovněž velkou výhodou při pohybu v mezeře pólového nástavce magnetu. Tímto se zvyšuje efektivita, což umožní zesilovači pracovat s větším klidem. Zesilovač má pak více proudového odlehčení a reproduktor bude efektivnější na výkonových špičkách. Horny jsou schopny produkovat mnohem vyšší hodnotu SPL předtím, než začnou zkreslovat. V normálním pracovním rozsahu jsou rychlejší, více dynamické, mají lepší přechodovou charakteristiku, produkují méně zkreslení, a jsou menší zátěží pro zesilovač než ostatní konvenční reproduktory.
Horny nikdy nezní zastřeně nebo komprimovaně. Poskytují průzračné, věrnější a přirozenější podání akustického přednesu.

Co odlišuje reproduktor Omniray ® Horn od ostatních?

Historie hornových reproduktorů Zingali začala v osmdesátých letech tradičním dvoupaprskovitým modelem ve dřevě, předchůdcem toho, který se posléze stal symbolem společnosti. Tento model byl použit v sérii 8800 Studio Monitor. Od výroby první série Studio Monitor Giuseppe Zingali zahájil výzkum na poli hornové akustiky s cílem zkvalitnit středně vysoké kmitočty reprodukce. Analyzoval konvenční kruhový exponenciální zvukovod, jehož tloušťka je větší než maximální průměr. Všeobecně známé slabé stránky, jako zabarvení reprodukce a svazkový efekt při vysokých kmitočtech, zkusil Giuseppe Zingali odstranit optimalizací tvaru hornového trychtýře a proporcí pomocí četných kalkulací a testů. Studie byla hotová v roce 1995 a výsledkem byl kruhový dřevěný horn zvláštního tvaru, patentovaný celosvětově jako Technologie Omniray ®, který se stal slibnou budoucností společnosti.
Horn je vyřezaný z plného dřeva kanadského topolu. Jeho křivkové charakteristické rysy a hrdelní hloubka garantují maximálně přesnou reprodukci středních pásem krátkých vln, jaké je možno v dnešní době dosáhnout.
Kruhový tvar hornu dovolí 360° záření zvuku s úhlem rozptylu až 140°. Hornová křivka není plně exponenciální, ale sestává z částí popisovaných specifickými vzorci. Každá část je "zodpovědná" za kvalitu reprodukce určitého kmitočtového rozsahu. Společně s relativně krátkou hrdelní hloubkou umožňuje produkovat frekvence v rozpětí od 500 Hz do 20 kHz +/ - 1.5 dB.

Když se díváte na jakýkoliv reproduktor Zingali, jeho zručně řemeslně vyrobenou dřevěnou schránku a propracovaný dřevěný horn, může vás napadnout, že to je vlastně spíše druh nějakého hudebního nástroje.
Mnoho hudebních nástrojů, které jsou vyrobeny ze dřeva, jsou klíčem ke kouzelnému zvuku - například klavír, housle nebo loutna. Specifické vlastnosti dřeva se nezměnily od té doby, kdy byly tyto nástroje vytvořené. Bez ohledu na to jak dalece jsou rozvinuté dnešní technologie, klavírní křídlo zhotovené z čehokoliv jiného než dřeva nemá žádný smysl. Reprosoustavy Zingali znějí "živě" právě díky tomuto vznešenému materiálu, jakým je dřevo. Přirozená barva nátěru ještě více zdůrazňuje jejich šarm.
Omniray ® technologie v sobě spojuje geometrii, materiály a odkaz opravdového zvukového nadšence který se snaží o vytvoření výjimečné citlivosti reproduktorů, zlepšení dynamiky a zvukové čistoty. Optimální hornový tvar poskytne dostatek výkonu typického pro všechny hornové reproduktory ale bez nutného zkreslení. Díky své citlivosti mohou reproduktory Zingali s technologií Omniray hrát dokonale dokonce i s nízkým výkonovým elektronkovým zesilovačem. Poskytují pozoruhodnou průzračnost zvuku a jasnost i při nízké hlasitosti. Zvuk je detailní a věrný originálu v jakémkoliv hudebním žánru. Typické charakteristické rysy reproduktorů Zingali jsou pocity přítomnosti umělce či celého orchestru v poslechové místnosti - tak věrný je zvuk těchto hornů. ®